Even Voorstellen...

Vanaf 1 februari 2012 heb ik, Debby Hargeerds, Maarkelse Zoetigheden met alle liefde en passie opgebouwd.

Omdat wij bezig zijn met emigratie richting Denemarken, heb ik besloten om Maarkelse Zoetigheden over te dragen aan Charissa Leeftink. Ook woonachtig in Markelo. De naam blijft bestaan! Vanaf 1 januari 2018 zal zij alle diensten overnemen.

 

Langs deze weg wil ik u allemaal heel hartelijk danken voor alle vertrouwen in de afgelopen jaren!

 

Groeten, Debby